APR- privremen prekid rada portala e-registracije

eRegistracija osnivanja preduzetnika i jednočlanog DOO na sajtu Agencije za privredne registre privremeno neće biti omogućena danas 28.06.2019. godine u periodu od 14.30 do 16.30 sati. Razlog privremenog prestanka pružanja ove usluge je postavljanje nove elektronske usluge na portalu APR-a.

 

izvor: APR