Aktuelnosti

Vraćanje PIB-a

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-000671/2020-04 od 05.01.2022. god.) Odredbama člana 23. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik ... Detaljnije