Leskovac – reportaža sa prezentacije URIKSa i savetovanja PK Tatić

Reportaža sa prezentacije URIKSa i savetovanja Poreske kancelarije Tatić u Leskovcu 04.11.2019. godine 

izvor: TV Panorama Leskovac