URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@svera.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Svera solutions doo
Sedište subjekta
Antifašističke borbe 24
PIB
112132145
Matični broj
21612774
Šifra delatnosti
6920
E-mail
office@svera.rs
Telefon
0606476114