URIKS PORTAL

Pristup celokupnom sadržaju URIKS portala imaju samo registrovani članovi.

Poreski kalendar

< maj 2024 >
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 707. 05. 2024.
- Достављање обавештења о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма у месецу априлу, на Обрасцу ОЗУ. - Достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, за април месец и уплата средстава.
8 9 1010. 05. 2024.
- Подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања на Обрасцу ПП-ППНО и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за месец април. - Подношење пореске пријаве за порез на додату вредност на Обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за месец април од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ.
11 12
13 14 1515. 05. 2024.
- Плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за месец април. - Подношење пореске пријаве за утвђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2023. годину, на Обрасцу ПП ГПДГ. - Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за месец април. - Плаћање доприноса за самосталне уметнике за друго тромесечје 2024. године. - Плаћање доприноса за пољопривреднике за друго тромесечје 2024. године. - Подношење пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, на Обрасцу ПП ОД-О и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за месец април. - Подношење пореске пријаве за порез на додату вредност, на Обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за месец април. - Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за април месец ако је у том месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранству. - Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за месец април. - Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до 30. априла. - Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за месец април, на Обрасцу ПП ОА. - Подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за месец април, на Обрасцу ПП ОАЕЛ и плаћање акцизе.
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3131. 05. 2024.
- Подношење пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачунатих на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса, за неисплаћене зараде за април. - Плаћање обрачунате акцизе за период од 01. до 15. маја.
   

Održavanje okruglog stola i upoznavanje sa aktuelnim temama za sve zainteresovane računovođe

Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS održava okrugle stolove i upoznavanje sa aktuelnim temama koje nam predstoje do kraja godine, kao i tokom sledeće godine.

Meseci 2023. godine Broj mogućih
časova u mesecu
Minimalna cena
rada po času (neto)
Minimalna neto
zarada za mesec
Mesečni bruto
iznos minimalne zarade
Februar, April 160 230 36.800,00 49.399,14
Jul, Septembar, Decembar 168 230 38.640,00 52.023,97
Januar, Jul, Oktobar, Novembar 176 230 40.480,00 54.648,79
Mart, Maj, Avgust 184 230 42.320,00 57.273,61

 

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 35.025 dinara.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021, 143/22 – usklađeni din. izn.), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najnižoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 143/22 i primenjuje se od 1.01.2023. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 35.025 dinara.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 500.360 dinara.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021, 143/22 – usklađeni din. izn.), čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najvišoj osnovici objavljen je u“Sl. glasniku RS“, br. 143/22 i primenjuje se od 1.01.2023. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 500.360 dinara.

Neradni dani u 2023. godini

1*, 2. i 3. januar (ned-uto) Nova godina
7. januar (sub) Božić
15, 16. februar (sre-čet) Dan državnosti
7, 8, 9. i 10. april (pet-pon) Uskrs (za katolike)
14, 15, 16. i 17. (pet-pon) Uskrs (za pravoslavce)
21. april (pet) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
1. i 2. maj (pon-uto) Praznik rada
28. jun (sre) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
25. septembar (pon) Jom Kipur (za pripadnike jevrejske zajednice)
11. novembar (sub) Dan pobede u 1. svetskom ratu
25. decembar (pon) Božić (za katolike)

* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.