URIKS PORTAL

Pristup celokupnom sadržaju URIKS portala imaju samo registrovani članovi.

Poreski kalendar

< Januar 2019 >
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 808.01.2019.
- Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
- Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
9 1010.01.2019.
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.
Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
11 12 13
14 1515.01.2019.
- Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
- Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za decembar mesec ako je u decembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2018. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za četvrti kvartal ako je obveznik u četvrtom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu IEPDV.
- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2019. godini
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OAEL - Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju.
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 3131.01.2019.
- Podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S- Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti - Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2018. godine - Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
Dostava popisnih listi akciznih proizvoda nadležnoj filijali za period od 01.01 do 31.12.2018. godine.
     
Meseci 2019. godine Broj mogućih
časova u mesecu
Minimalna cena
rada po času (neto)
Minimalna neto
zarada za mesec
Mesečni bruto
iznos minimalne zarade
Januar, Maj, Jul, Oktobar 184 155,30 28.575,20 38.580,88
April, Avgust, Decembar 176 155,30 27.332,80 36.808,56
Mart, Septembar, Novembar 168 155,30 26.090,40 35.036,23
Februar, Jun 160 155,30 24.848,00 33.263,91

 

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 23.921 dinara.

U skladu sa odredbama Člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda Srbije, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najnižoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18 i primenjuje se od 1.01.2019. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 23.921 dinara.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 341.725 dinara.

U skladu sa odredbama Člana 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda Srbije.

Novi podatak o najvišoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18 i primenjuje se od 1.01.2019. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 341.725 dinara.

Neradni dani u 2019. godini

1. i 2. januar Nova godina
7. januar Božić
15. i 16. februar Dan državnosti
19. do 22. april Uskrs (za katolike)
26. do 29. april Uskrs (za pravoslavce)
1. i 2. maj Praznik rada
4. jun Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
11. avgust Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
11. novembar Dan pobede u 1. svetskom ratu
25. decembar Božić (za katolike)