URIKS PORTAL

Pristup celokupnom sadržaju URIKS portala imaju samo registrovani članovi.

Poreski kalendar

< mart 2023 >
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
606.03.2023.
- Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa. - Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
7 8 9 1010.03.2023.
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja. - Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
11 12
13 14 1515.03.2023.
- Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. - Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec. - Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec. - Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O - Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. - Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. - Podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar mesec ako je u februaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. - Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec. - Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. - Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA. - Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3131.03.2023.
- Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za februar 2023. godine. - Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.
   

Održavanje okruglog stola i upoznavanje sa aktuelnim temama za sve zainteresovane računovođe

Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS održava okrugle stolove i upoznavanje sa aktuelnim temama koje nam predstoje do kraja godine, kao i tokom sledeće godine.

Meseci 2023. godine Broj mogućih
časova u mesecu
Minimalna cena
rada po času (neto)
Minimalna neto
zarada za mesec
Mesečni bruto
iznos minimalne zarade
Februar, April 160 230 36.800,00 49.399,14
Jul, Septembar, Decembar 168 230 38.640,00 52.023,97
Januar, Jul, Oktobar, Novembar 176 230 40.480,00 54.648,79
Mart, Maj, Avgust 184 230 42.320,00 57.273,61

 

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 35.025 dinara.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021, 143/22 – usklađeni din. izn.), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najnižoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 143/22 i primenjuje se od 1.01.2023. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 35.025 dinara.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 500.360 dinara.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021, 143/22 – usklađeni din. izn.), čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najvišoj osnovici objavljen je u“Sl. glasniku RS“, br. 143/22 i primenjuje se od 1.01.2023. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine, iznosi 500.360 dinara.

Neradni dani u 2023. godini

1*, 2. i 3. januar (ned-uto) Nova godina
7. januar (sub) Božić
15, 16. februar (sre-čet) Dan državnosti
7, 8, 9. i 10. april (pet-pon) Uskrs (za katolike)
14, 15, 16. i 17. (pet-pon) Uskrs (za pravoslavce)
21. april (pet) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
1. i 2. maj (pon-uto) Praznik rada
28. jun (sre) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
25. septembar (pon) Jom Kipur (za pripadnike jevrejske zajednice)
11. novembar (sub) Dan pobede u 1. svetskom ratu
25. decembar (pon) Božić (za katolike)

* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.