URIKS PORTAL

Pristup celokupnom sadržaju URIKS portala imaju samo registrovani članovi.

Poreski kalendar

< decembar 2021 >
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
606. 12. 2021.
- Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa. - Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
7 8 9 1010. 12. 2021.
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja. - Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
11 12
13 14 1515. 12. 2021.
- Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec - Podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2022. godini - Podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2022. godini neće vršiti isplatu lične zarade - Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec - Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec - Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O - Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva - Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. - Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo - Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec - Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca - Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA. - Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3131. 12. 2021.
- Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za novembar 2021. godine - Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.
   

Održavanje okruglog stola i upoznavanje sa aktuelnim temama za sve zainteresovane računovođe

Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS održava okrugle stolove i upoznavanje sa aktuelnim temama koje nam predstoje do kraja godine, kao i tokom sledeće godine.

Meseci 2021. godine Broj mogućih
časova u mesecu
Minimalna cena
rada po času (neto)
Minimalna neto
zarada za mesec
Mesečni bruto
iznos minimalne zarade
Februar 160 183,93 29.428,80 39.370,61
Januar, Maj, Oktobar 168 183,93 30.900,24 41.469,67
April, Jun, Jul, Avgust, Semptembar, Novembar 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Mart, Decembar 184 183,93 33.843,12 45.667,79

 

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine, iznosi 28.402 dinara.

U skladu sa odredbama Člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda Srbije, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najnižoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 154/20 i primenjuje se od 1.01.2021. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine, iznosi 28.402 dinara.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine, iznosi 405.750 dinara.

U skladu sa odredbama Člana 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda Srbije.

Novi podatak o najvišoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 154/20 i primenjuje se od 1.01.2021. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine, iznosi 405.750 dinara.

Neradni dani u 2021. godini

1. i 2. januar (pet-sub) Nova godina
7. januar (čet) Božić
15, 16. februar (pon-uto) Dan državnosti
2, 3, 4 i 5. april (pet-pon) Uskrs (za katolike)
30. april i 1. 2. 3. maj (pet-pon) Uskrs (za pravoslavce)
1, 2*, 3. i 4.**maj (sub-uto) Praznik rada
13. maj (čet) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
20. jul (uto) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
16. septembar (čet) Jom Kipur (za pripadnike jevrejske zajednice)
11. novembar (čet) Dan pobede u 1. svetskom ratu
25. decembar (sub) Božić (za katolike)

* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

** Prema nezvaničnom mišljenju Ministarstva za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, usled praznovanja drugog dana Vaskrsa u ponedeljak 3. maja, drugi dan Praznika rada (koji pada u nedelju 2. maja) se prenosi na prvi naredni radni dan, utorak – 4. maj.