URIKS PORTAL

Pristup celokupnom sadržaju URIKS portala imaju samo registrovani članovi.

Poreski kalendar

< Maj 2019 >
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
606.05.2019.
Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
7 8 9 1010.05.2019.
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
11 12
13 14 1515.05.2019.
- Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu.
Poreska prijava se podnosi na Obrascu PPGD-2R - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
- Plaćanje doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za drugi kvartal 2019. godine
Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za drugi kvartal 2019. godine
- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u aprilu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3131.05.2019.
- Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za april 2019. godine
- Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
   
Meseci 2019. godine Broj mogućih
časova u mesecu
Minimalna cena
rada po času (neto)
Minimalna neto
zarada za mesec
Mesečni bruto
iznos minimalne zarade
Januar, Maj, Jul, Oktobar 184 155,30 28.575,20 38.580,88
April, Avgust, Decembar 176 155,30 27.332,80 36.808,56
Mart, Septembar, Novembar 168 155,30 26.090,40 35.036,23
Februar, Jun 160 155,30 24.848,00 33.263,91

 

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 23.921 dinara.

U skladu sa odredbama Člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda Srbije, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najnižoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18 i primenjuje se od 1.01.2019. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 23.921 dinara.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 341.725 dinara.

U skladu sa odredbama Člana 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda Srbije.

Novi podatak o najvišoj osnovici objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18 i primenjuje se od 1.01.2019. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 341.725 dinara.

Neradni dani u 2019. godini

1. i 2. januar Nova godina
7. januar Božić
15. i 16. februar Dan državnosti
19. do 22. april Uskrs (za katolike)
26. do 29. april Uskrs (za pravoslavce)
1. i 2. maj Praznik rada
4. jun Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
11. avgust Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske veroispovesti)
11. novembar Dan pobede u 1. svetskom ratu
25. decembar Božić (za katolike)