ORGANIZACIJA RADA U SEKCIJAMA

U cilju održavanja neposrednog kontakta sa članovima udruženja uvažavajući činjenicu da svaki od regiona Srbije pored opštih problema koji pogađaju profesiju, takođe ima i specifičnosti, rad udruženja biće organizovan u sekcijama.

Predviđeno je da svaka od sekcija ima svog sekretara čije zaduženje je organizacija rada Udruženja na teritoriji sekcije. Pored sekretara sekcijama će biti dodeljeni i koordinatori rada sekcija čije zaduženje je koordinranje zajedničkim projekatima više sekcija, obaveštavanje Upravnog odbora o specifičnim i gorućim problemima u poverenim oblastima kao i davanje konkretnih predloga UO o načinima pospešivanja rada Udruženja u poverenim oblastima.

Rad udruženja se uređuje u sledećim područjima delovanja:

01

područje delovanja

Beograd, Novi Sad, Pančevo, Vršac, Zrenjanin, Bečej, Kikinda, Subotica i Sombor.

Za koordinatora rada navedenih sekcija imenuje se Dragana Marić.

02

područje delovanja

Loznica, Valjevo, Šabac, Sremska Mitrovica, Obrenovac, Smederevo, Bor, Požarevac, Gornji Milanovac, Užice, Čačak i Kragujevac.

Za koordinatora rada navedenih sekcija imenuje se Slađana Đurišić.

03

područje delovanja

Kraljevo, Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje, Priboj, Ivanjica, Kruševac, Niš, Leskovac, Vranje, Pirot i Jagodina.

Za koordinatora rada navedenih sekcija imenuje se Tatjana Ačanski.

Sekretare sekcija će imenovati UO Udruženja, a na predlog Koordinatora. Udruženje će ohrabrivati i pomagati svaku akciju osmišljenu od strane sekcija i kao njihov servis, a preko Koordinatora, obezbediti logističku i materijalnu podršku u sprovođenju akcija. Članovi Udruženja sa područja opština u kojima nije organizovana sekcija, će sami odabrati kojoj od navedenih sekcija žele da pristupe i u čijem radu žele da učestvuju.

Na ovaj način želimo obezbediti rad i akcije u skladu sa potrebama članova kao i pomaganje u rešavanju problema u svim delovima Srbije. Takođe, ovakvim organizovanjem omogućuje se brz i neposredan protok informacija od samih članova do UO. Udruženje je uvereno da postoji veliki broj problema i prepreka koje kolege organizovanjem u svojoj lokalnoj zajednici, a uz pomoć krovne institucije kakva je URIKS, mogu uspešno rešavati.