Mišljenja

Dostavljanje poreskog akta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00894/2021-04 od 11.12.2023. god.) Odredbama člana 34. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik ... Detaljnije