Održavanje okruglog stola i upoznavanje sa aktuelnim temama za sve zainteresovane računovođe

Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS održava okrugle stolove i upoznavanje sa aktuelnim temama koje nam predstoje do kraja godine, kao i tokom sledeće godine.

Gradovi gde će se održavati okrugli stolovi su:

  1. Čačak 06.12.2021.

Mesto održavanja će biti naknadno objavljeno u skladu sa brojem prijavljenih učesnika.


Teme:

  • Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
  • Elektronsko fakturisanje
  • Fiskalizacija
  • Sticanje profesionalnih zvanja
  • Slobodno vreme vezano za aktuelna pitanja, sporne situacije i problem u radu

Najava predstojećih događaja i prezentacija aktivnosti za članove URIKSa:

  • webinar na temu završnog računa i aplikacije za izradu napomena uz završni račun
  • prezetntacija predloga ugovora za knjigovodstvene usluge za članove uriksa formiran od strane advokata
  • spisak poslova koji ne obuhvataju poslove iz oblasti računovodstva kao i predloženi cenovnik za iste kojih se mogu pridržavati članoci URIKSa

Odaberite grad kome želite da prisustvujete, upišite ime, prezime i mail adresu za potvrdu prisustva pre same organizacije na zahtev organizatora.