Udruženje je osnovano dana 03.06.2018. godine u Beogradu.

 


 

URIKS je osnovan od strane
17 osnivača – računovođa i knjigovođa iz nekoliko gradova u Srbiji.

 


 

U svakodnevnom radu i kroz komunikaciju sa kolegama iz struke, prepoznata je potreba za jednim ovakvim udruženjem koje je definisalo svoje ciljeve na osnovu problema sa kojim se susrećemo u operativnom radu. URIKS je nastao kao potreba da se računovođe i knjigovođe ujedine, da se međusobna saradnja i koordinacija podignu na viši nivo..

UDRUŽENjE RAČUNOVOĐA I KNjIGOVOĐA SRBIJE „URIKS“

CILJEVI – AKTIVNOSTI – IDEJE

Osnovni cilj osnivanja i delovanja URIKS-a je zastita prava i unapređenje položaja računovođa i knjigovođa u Srbiji. Namera nam je da okupimo računovođe i knjigovođe sa teritorije cele Srbije. Ideja osnivača udruženja je da zajedničkim delovanjem članova postanemo uočljivi na tržištu, da se prepozna značaj našeg rada, te da naši klijenti postanu svesni važnosti knjigovođe u njihovom poslovanju.

Aktivnosti URIKS-a će biti usmerene u pravcu uspostavljanja komunikacije sa državnim institucijama, kao sto su PIO fond, Poreska uprava, RFZO, prvenstveno radi otklanjanja svakodnevnih problema u funkcionisanju ovih servisa.

Ideja URIKS-a je da se okupimo u što većem broju i da ujedinjeni, sada sa Udruženjem ispred nas, nastupimo u borbi za bolji položaj naše struke u Srbiji. Akcenat će biti usmeren na podizanje svesti državnih institucija i privrednika o važnosti našeg zanimanja, kao i o opsegu usluga koje naše zanimanje podrazumeva, i što je možda još važije, šta NE podrazumeva. Ovaj vid edukacije planiramo da vršimo širom Srbije posredstvom naših predstavnika u teritorijalnim sekcijama. Takođe, namera nam je da iniciramo da stručni ljudi iz prakse učestvuju u radnim grupama prilikom izrade nacrta zakona i drugih zakonskih i pozakonskih akata.

Kao dodatnu pogodnost za clanove URIKS-a, napravićemo bazu ponude i potražnje poslova koja će biti dostupna na našem sajtu, kroz koju će kolege uštedeti vreme i novac tražeći posao ili nove kadrove.