Osnivači Udruženja Računovođa i Knjigovođa Srbije URIKS

Predsednik upravnog odbora
Član upravnog odbora

Dragana Marić

25 godina iskustva

Zamenik predsednika Upravnog odbora

Stručni saradnik za administrativno – pravne poslove

Član upravnog odbora

Dijana Mutuc

26 godina iskustva

Izvršni sekretar
Član upravnog odbora

Milena Rančić

13 godina iskustva

Stručni saradnik za odnose sa javnošću

Član upravnog odbora

Slađana Đurišić

16 godina iskustva

Predsednik statusne komisije

Branislav Milenković

23 godina iskustva

Član statusne komisije

Dragana Nešić

8 godina iskustva

Član Upravnog odbora

Tatjana Ačanski

20 godina iskustva

Član upravnog odbora

Miloš Ačanski

8 godina iskustva

Član upravnog odbora

Mimica Mitić

25 godina iskustva

Član upravnog odbora

Tanja Pantelić

25 godina iskustva

Predsednik nadzornog odbora

Velimir Radnović

13 godina iskustva

Član statusne komisije

Jelena Radnović

13 godina iskustva

Član upravnog odbora

Ivana Stanković

20 godina iskustva

Član nadzornog odbora

Danijela Petrović

17 godina iskustva

Član nadzornog odbora

Berislava Mrđen

25 godina iskustva

Dragana Simić

Osnivač

Dragana Simić

Predsednik Upravnog odbora URIKS-a: Dragana Marić, predsednik@uriks.rs

Zamenik predsednika upravnog odbora URIKS-a: Dijana Mutuc, zamenik@uriks.rs

Izvršni sekretar URIKS-a: Milena Rančić, sekretar@uriks.rs


Članovi statusne komisije:

 1. Branislav Milenković, predsednik statusne komisije
 2. Jelena Radnović
 3. Dragana Nešić

clanstvo@uriks.rs

Članovi upravnog odbora URIKS-a:

 1. Dragana Marić, dragana.maric@uriks.rs
 2. Dijana Mutuc, dijana.mutuc@uriks.rs
 3. Milena Rančić, milena.rancic@uriks.rs
 4. Mimica Mitić, mimica.mitic@uriks.rs
 5. Tatjana Ačanski, tatjana.acanski@uriks.rs
 6. Miloš Ačanski, milos.acanski@uriks.rs
 7. Tanja Pantelić, tanja.pantelic@uriks.rs
 8. Slađana Đurišić, sladjana.djurisic@uriks.rs
 9. Ivana Stanković, ivana.stankovic@uriks.rs

Članovi nadzornog odbora:

 1. Velimir Radnović
 2. Danijela Petrović
 3. Berislava Mrđen

nadzorni.odbor@uriks.rs