Osnivači Udruženja Računovođa i Knjigovođa Srbije URIKS

dragana-simic

Predsednik upravnog odbora
Član upravnog odbora

Dragana Simić

7 godina iskustva

Zamenik predsednika Upravnog odbora

Stručni saradnik za administrativno – pravne poslove

Član upravnog odbora

Dijana Mutuc

24 godine iskustva

Predsednik skupštine
Član upravnog odbora

Dragana Marić

23 godine iskustva

Izvršni sekretar
Član upravnog odbora

Milena Rančić

11 godina iskustva

Član upravnog odbora

Branislava Matić

17 godina iskustva

Član upravnog odbora

Tanja Pantelić

23 godine iskustva

Stručni saradnik za odnose sa javnošću

Član upravnog odbora

Slađana Đurišić

14 godina iskustva

Član upravnog odbora

Ivana Stanković

18 godina iskustva

Član upravnog odbora

Mimica Mitić

23 godine iskustva

Član upravnog odbora

Miloš Ačanski

6 godina iskustva

Član Upravnog odbora

Tatjana Ačanski

18 godina iskustva

Član nadzornog odbora

Danijela Petrović

15 godina iskustva

Predsednik nadzornog odbora

Velimir Radnović

11 godina iskustva

Član nadzornog odbora

Berislava Mrđen

23 godine iskustva

Predsednik statusne komisije

Branislav Milenković

21 godina iskustva

Član statusne komisije

Dragana Nešić

6 godina iskustva

Član statusne komisije

Jelena Radnović

11 godina iskustva

Predsednik Upravnog odbora URIKS-a: Dragana Simić, predsednik@uriks.rs

Zamenik predsednika upravnog odbora URIKS-a: Dijana Mutuc, zamenik@uriks.rs

Predsednik skupstine URIKS-a: Dragana Marić, predsednik.skupstine@uriks.rs

Izvršni sekretar URIKS-a: Milena Rančić, sekretar@uriks.rs


Članovi statusne komisije:

 1. Branislav Milenković, predsednik statusne komisije
 2. Jelena Radnović
 3. Dragana Nešić

clanstvo@uriks.rs

Članovi upravnog odbora URIKS-a:

 1. Tatjana Ačanski, tatjana.acanski@uriks.rs
 2. Tanja Pantelić, tanja.pantelic@uriks.rs
 3. Dijana Mutuc, dijana.mutuc@uriks.rs
 4. Branislava Matić, branislava.matic@uriks.rs
 5. Milena Rančić, milena.rancic@uriks.rs
 6. Mimica Mitić, mimica.mitic@uriks.rs
 7. Dragana Marić, dragana.maric@uriks.rs
 8. Miloš Ačanski, milos.acanski@uriks.rs
 9. Slađana Đurišić, sladjana.djurisic@uriks.rs
 10. Ivana Stanković, ivana.stankovic@uriks.rs
 11. Dragana Simić, dragana.simic@uriks.rs

Članovi nadzornog odbora:

 1. Velimir Radnović
 2. Danijela Petrović
 3. Berislava Mrđen

nadzorni.odbor@uriks.rs