Osnivači Udruženja Računovođa i Knjigovođa Srbije URIKS

Predsednik upravnog odbora
Član upravnog odbora

Dragana Marić

29 godina iskustva

Predsednik skupštine

Stručni saradnik za odnose sa javnošću

Član upravnog odbora

Slađana Đurišić

20 godina iskustva

Član Upravnog odbora

Tatjana Ačanski

24 godina iskustva

Član upravnog odbora

Tanja Pantelić

29 godina iskustva

Član upravnog odbora

Miloš Ačanski

12 godina iskustva

Predsednik statusne komisije

Branislav Milenković

27 godina iskustva

Član statusne komisije

Jelena Radnović

17 godina iskustva

Predsednik nadzornog odbora

Velimir Radnović

17 godina iskustva

Član nadzornog odbora

Berislava Mrđen

29 godina iskustva

Član nadzornog odbora

Danijela Petrović

21 godina iskustva

Milena Rančić

Dijana Mutuc

Ivana Stanković

Dragana Dejanović

Mimica Mitić

Predsednik Upravnog odbora URIKS-a: Dragana Marić, predsednik@uriks.rs

Predsednik skupštine URIKS-a: Slađana Đurišić, sladjana.djurisic@uriks.rs


Članovi statusne komisije:

  1. Branislav Milenković, predsednik statusne komisije
  2. Jelena Radnović

clanstvo@uriks.rs

Članovi upravnog odbora URIKS-a:

  1. Dragana Marić, dragana.maric@uriks.rs
  2. Tatjana Ačanski, tatjana.acanski@uriks.rs
  3. Miloš Ačanski, milos.acanski@uriks.rs
  4. Tanja Pantelić, tanja.pantelic@uriks.rs
  5. Slađana Đurišić, sladjana.djurisic@uriks.rs

Članovi nadzornog odbora:

  1. Velimir Radnović
  2. Danijela Petrović
  3. Berislava Mrđen

nadzorni.odbor@uriks.rs