Tražim posao

Fizička lica članovi mogu besplatno da postave oglas za potražnju posla.

Neophodno je navesti grad u kome se traži posao, vrstu posla i kontakt (e-mail ili broj telefona). Oglase možete poslati na e-mail oglasi@uriks.rs.

Na istu e-mail adresu se možete obratiti i ukoliko Vam treba neka informacija oko ovih oglasa.