Aktuelnosti

2. a) Kada osnivač izvrši uplatu sredstava po osnovu pozajmice privrednom društvu za održavanje tekuće likvidnosti preko svog ličnog računa, npr. putem elektronskog bankarstva ili mobilnog, da li postoji zakonska obaveza da se takav Ugovor o pozajmici overi u banci, s obzirom da je sve prošlo elektronski i nije bilo gotovog novca u opticaju? U vezi sa tim i pitanje, kada privredno društvo vraća pozajmicu osnivaču direktno na lični račun osnivača, dakle na isti način kao i kada je primilo pozajmicu, da li i to mora da se overava u banci? b) U praksi ima slučajeva da privredno društvo ne bude u mogućnosti da vrati pozajmicu osnivaču u roku definisanim Ugovorom, pa se u tim slučajevima sačinjavaju Aneksi osnovnih Ugovora gde se rok produžava na novi rok. Da li postoji zakonska obaveza da se takav Aneks overi u odgovarajućoj poslovnoj banci, s obzirom da nema nikakvih novčanih transakcija? v) Da li ja kao knjigovođa moram da oprihodujem nevraćenu pozajmicu iako privredno društvo poseduje Aneks kojim se produžava rok vraćanja pozajmice, ali isti nije overen od strane banke? Takođe, ako se rok o povratu ne ispoštuje, a ne sačini se Aneks o novom roku vraćanja, da li ja moram da oprihodujem nevraćenu pozajmicu? Ukoliko moram, u kom vremenskom periodu sam u obavezi da to uradim?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 001626562 2024 10520 016 000 011 004 od 21.5.2024. god.) Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, ... Detaljnije