PODSETNIK: Od 01.07.2018.godine u primeni Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVPosted by on


image_pdfimage_print
U “Službenom glasniku RS”, broj 48/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođennja evidencije o PDV i o oblik i sadržini pregleda obračuna PDV čije su odredbe stupile  na snagu 1.jula 2018.godine

Najvažnije izmene objavljenog  Pravilnika odnose se na:

  • prilikom provere poreski organ u kontroli, neće se uzimati u obzir pogrešno iskazani podaci koji ne utiču na iznos poreske osnovice;
  • u skladu sa novim Pravilnikom i članom 2a istog, ne unosi se pretpostavljeni/procenjeni iznosi osnovice, naknade, odnosno vrednosti prometa i njihovim izmenama. U daljem tekstu citiramo navedeni čkan Pravilnika, vezan ya ovu bitnu izmenu:

 

„Član 2a

Podaci iz člana 2. ovog pravilnika evidentiraju se na osnovu izvršenih transakcija, aktivnosti, odnosno drugih poslovnih promena, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV izvršio drugi obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV (strano ili domaće lice), uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, evidentiraju se na osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, osim podataka o:

1) prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa;

2) plaćenom avansu, bez PDV, nezavisno od vrste prometa;

3) ispravci – smanjenju PDV po osnovu izmene – smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom.“

 

Početna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.