Poziv preduzetnicima da registruju svoju delatnost u APR-u elektronskim putemPosted by on


image_pdfimage_print

Beograd, 20. jul 2018. godine – Vlada Republike Srbije poziva sve buduće preduzetnike da registruju svoju delatnost u Agenciji za privredne registre (APR) elektronskim putem, jer je to najbrža i najjeftinija procedura osnivanja privrednih subjekata.

Od početka 2018. godine, preduzetnici mogu da se registruju u APR bez dolaska na šalter, putem interneta.

Elektronska registracija preduzetnika je jeftinija (1.000 dinara) od one u papirnom obliku (1.500 dinara) i obuhvata dva koraka: elektronsku prijavu i elektronsko rešenje o registraciji.

Na sajtu APR postoji poseban odeljak eRegistracija osnivanje preduzetnika (u odeljku Preduzetnik i odeljku eUsluge), gde su postavljena sva neophodna objašnjenja, korisnička i video-uputstva.

Elektronska prijava se popunjava u aplikaciji preko portala APR-a i potpisuje se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca prijave. Takođe, omogućeno je elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama.

Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika APR dostavlja na imejl registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca e-prijave.

Vlada Srbije podseća na to da je elektronski sertifikat, koji je potreban radi podnošenja e-registracione prijave osnivanja, neophodan i za dalji rad preduzetnika, poput podnošenja poreske prijave, koje se po zakonu obavlja isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Ističemo i da privredni subjekti prilikom otvaranja računa nisu dužni da bankama dostavljaju rešenja o registraciji u papirnoj formi, overeno pečatom registratora, jer postojeći propisi omogućavaju da se potrebna dokumentacija dostavlja u elektronskoj formi, a i banka može neposredno da ostvari uvid u Registar privrednih subjekata koje vodi APR na svojoj internet stranici.

Uvođenje eRegistacije za preduzetnike dodatni je korak na putu digitalne transformacije Srbije, kao strateškom prioritetu Vlade, jer digitalizacija donosi brži privredni i društveni razvoj, osigurava dobro upravljanje i transparentnost u radu državnih organa i službi.

Uvođenje elektronske registracije doprinosi i daljem napretku Srbije na „Doing Business“ i ostalim listama konkurentnosti, u skladu sa ciljevima iz Plana prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018. („Stop birokratiji“) na čijem sprovođenju radi Kabinet predsednika Vlade, u saradnji sa nadležnim organima.

Početna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.