Usvojene inicijative Unije poslodavaca Srbije za izmene finansijskih zakona – Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o porezima na imovinu, Zakonom o javnim nabavkamaPosted by on


image_pdfimage_print
Obaveštavamo Vas da je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, kao najviši tripartitni organ u Republici Srbiji na svojoj 80. sednici, održanoj danas, 13. avgusta 2018. godine, razmatrao i konsenzusom usvojio sve predloge Unije poslodavaca Srbije za izmene ključnih zakona iz oblasti finansija, i to:  Zakona o javnim nabavkama, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, i to u svemu kao u predloženom materijalu i datom obrazloženju, te uputio Vladi Republike Srbije i nadležnom ministarstvu na implementaciju.

U vezi sa Zakonom o javnim nabavkama, Unija je tražila ukidanje formalizma koji nemaju suštinski značaj za kvalitet ponude i sigurnost realizacije budućeg ugovora, predložila unapređenje dosadašnjih praksi javnih nabavki i usklađivanje ovog propisa sa najnovijim direktivama Evropske unije iz predmetne oblasti, te primeren Vacatio legis.

Kroz izmenu Zakona o porezima na imovinu, usvojeni su predlozi Unije da se istoimeni porez smanji i da se obezbedi njegovo plaćanje na realnu osnovicu, te da se naprave različiti kriterijumi za oporezivanje profitnih i neprofitnih pravnih lica.

U odnosu na obaveze koje proističu iz Zakona o porezu na dodatu vrednost, usvojen je predlog Unije kojim je traženo produženje roka za podnošenje poreske prijave nadležnom poreskom organu, kao i brisanje uslova uzajamnosti refakcije poreza na dodatu vrednost, te pojednostavljenje evidentiranja PDV-a, kroz izmenu novog pravilnika.

Kroz predlog za izmenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, tražili smo poreske olakšice za privredu, i ponovno uvođenje tzv. poreskog kredita za sektor malih i srednjih preduzeća, što je takođe prihvaćeno od strane Socijalno-ekonomskog saveta.

Svakako, Narodna skupština Republike Srbije, kao najviši zakonodavni organ, treba da donese odluku o konačnim rešenjima ovih zakona nakon korekcije od strane Ministarstva finansija, u kom procesu će Unija poslodavaca Srbije biti pravovremeno konsultovana, sve u skladu sa gorepomenutom odlukom Socijalno-ekonomskog saveta.

Ovom prilikom se naročito zahvaljujemo svim poslodavcima, koji su dostavili svoje konstruktivne predloge za unapređenje predmetnih zakona, i kao takvi su ugrađeni u konačni predlog Unije.

Snagom argumenata idemo putem još ozbiljnijih reformi kako bi osnažili srpsku privredu, jer

JAKA PRIVREDA JE JAKA SRBIJA!

Izvor: Portal poslodavci.rs

Početna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.