Donet je nov Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava za poreske svrhePosted by on


image_pdfimage_print

Ministar finansija konačno je doneo novi Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe. Pravilnik je potpisan i upućen na objavljivanje, što znači da će biti objavljen u Službenom glasniku RS broj 92/19.

Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine, ali svakako se primenjuje prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu. U odnosu na raniji Predlog pravilnika, osim što su ispravljene pojedine materijalne greške (npr. u formuli za izračunavanja amortizacije), precizirana su pojedina pitanja.

Na primer, finalnom verzijom Pravilnika precizirano je, a na osnovu sugestije Poreske kancelarije Tatić, da se za stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, a koja su stavljena u upotrebu počev od 1. januara 2019. godine, amortizacija obračunava primenom starog Pravilnika (degresivnom metodom u slučaju pokretnih sredstava).

Takođe, uvažena je naša sugestija da se precizira način obračuna poreske amortizacije u slučaju sredstava stečenih u postupku statusne promene realizovane posle 1. januara 2019, pri čemu je predmet prenosa i imovina koju je prenosilac već započeo da amortizuje primenom starih pravila (u Obrascu OA). Precizirano je da će u tom slučaju sticalac nastaviti da amortizuje stalna sredstva primenom starih pravila.

Preciziran je i način utvrđivanja rashoda koji će se priznavati u poslednjem poreskom periodu priznavanja sredstva (period u kojem je sredstvo otuđeno, uništeno), a koji će zavisiti od razlike između neotpisane poreske i neotpisane računovodstvene vrednosti tog sredstvam, odnosno eventualnog obezvređenja.

Izvršene su i druge izmene u odnosu na raniji Predlog pravilnika, mada i dalje pojedina pitanja nisu uređena, što znači da će svakako biti problema u praktičnoj primeni.

Pravilnikom je propisan novi Obrazac POA.

 

izvor: Poreska kancelarija Tatić 

Početna istaknutoVesti iz poslovanjaZakonske izmene

Ostavite odgovor