Isporuka baze podataka (npr. pravne baze) na određeni vremenski period tokom kojeg se vrši ažuriranje, oporezuje se po opštoj stopi PDV-a od 20% (Mišljenje MF)Posted by on


image_pdfimage_print

Povod za objavljivanje ove vesti jeste upravo izdato Mišljenje Ministarstva finansija o poreskom tretmanu prometa baze podataka. Suština je da isporuka baze podataka (npr. putem interneta), koja podrazumeva omogućavanje pristupa i korišćenja baze podataka tokom definisanog vremenskog perioda, u okviru kojeg dolazi do ažuriranja, ima karakter prometa usluge koji se oporezuje po opštoj stopi PDV-a od 20%.

Drugim rečima, u slučaju isporuke baze podataka kakva je npr. pravna baza tj. baza propisa, kakvih ima na tržištu, čije korišćenje se ugovara za određeni vremenski period tokom kojeg se ta baza ažurira, a koja nema karakter monografske ili serijske publikacije u smislu člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona o PDV-u, ne može se primeniti posebna stopa PDV-a od 10%, već je obveznik koji vrši promet te usluge dužan da PDV obračunava po stopi od 20%.

Posmatrano u kontekstu naše aplikacije Porezi Online, napominjemo da je reč o elektronskoj verziji časopisa Porezi i računovodstvo koji nesporno ima sve karakteristike serijske publikacije, a to znači:

  1. da se objavljuje sukcesivno, u određenim vremenskim intervalima (jednom mesečno);
  2. da je na štampanom ili elektronskom mediju, sa numeričkim i hronološkim oznakama čije izdavanje može da traje neograničeno;
  3. ima CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISSN (International Standard Serial Number) kao njegov sastavni deo i koji je odštampan na svakom broju publikacije.

Napominjemo da aplikacija Porezi Online sadrži časopis Porezi i računovodstvo u izvornom obliku kao štampano izdanje, dok su svi ostali sadržaji (propisi, mišljenja, odgovori na pitanja i dr.) sporednog karaktera. U skladu sa tim, nesporno je da se promet našeg časopisa u elektronskoj verziji oporezuje po posebnoj stopi PDV-a od 10%.

Međutim, ukoliko bismo kreirali „običnu“ bazu propisa, sa pratećim sadržajima (npr. službenim mišljenjima, presudama, modelima akata i dr.), koju bismo svakodnevno ažurirali, takav promet usluge bio bi oporezovan po opštoj stopi PDV-a od 20%.

U skladu sa navedenim, ukoliko bi u računu za navedene baze podataka, koje nemaju karakteristike monografske ili serijske publikacije, PDV bio iskazan po posebnoj stopi PDV-a od 10%, takav račun smatrao bi se neispravnim, pa primalac ne bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić 

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.