Izmenama pravilnika od 1. januara do lakšeg poslovanja i manjih troškova privredePosted by on


image_pdfimage_print

Pravilnici iz oblasti oporezivanja potrošnje PDV, čija rešenja olakšavaju poslovanje i smanjuju troškove privrednih subjekata i drugih lica koja učestvuju u određenim postupcima koje vodi Poreska uprava, stupiće na snagu 1. januara 2019. godine.

Reč je o Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza i Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV.

Izmenama pravilnika uspostavlja se elektronska komunikacija između Poreske uprave i lica koja podnose zahteve za ostvarivanje poreskih oslobođenja na osnovu ugovora o donaciji, kreditu, zajmu i drugih međunarodnih ugovora, u postupcima ostvarivanja tih poreskih oslobođenja.

Izmenama Pravilnika o poreskim oslobođenjima ukida se podnošenje zahteva i druge dokumentacije za ostvarivanje poreskog oslobođenja i dostavljanje potvrda o poreskim oslobođenjima Poreske uprave, u papirnom obliku. Naime, ovim izmenama obezbeđeno je da se podnošenje zahteva i druge dokumentacije vrši preko portala Poreske uprave, kao i da Poreska uprava dostavlja potvrde o poreskim oslobođenjima u elektronskom obliku.

Uvođenjem elektronske komunikacije u ovim postupcima olakšaće se poslovanje i smanjiti troškovi svih učesnika u tim postupcima, kako obveznika PDV i drugih podnosioca zahteva za ostvarivanje poreskih oslobođenja, tako i Poreske uprave.

Pored toga, ovim izmenama predviđeno je i ukidanje obaveze za obveznike PDV da Poreskoj upravi uz poresku prijavu za poreski period u kojem su ostvarili poresko oslobođenje na osnovu navedenih ugovora, dostave i pregled potvrda o ostvarenim poreskim oslobođenjima, u papirnom obliku (uz napomenu da se poreska prijava za PDV podnosi elektronskim putem). Ova obaveza ukida se od 1. februara 2019. godine, imajući u vidu da će se počev od 1. januara 2019. godine komunikacija sa Poreskom upravom obavljati elektronskim putem, tako da dostavljanje pregleda potvrda počev od podnošenja poreske prijave za poreski period januar 2019. godine, postaje nepotrebno.

Izmenama Pravilnika uspostavlja se elektronska komunikacija između Poreske uprave i lica koja podnose zahteve za ostvarivanje prava na refakciju PDV, u postupcima za ostvarivanja tih prava.

Počev od 1. januara 2019. godine propisuje se da se zahtevi za refakciju PDV ovih lica dostavljaju Poreskoj upravi u elektronskom obliku preko njenog portala, a da Poreska uprava dostavlja rešenja o refakciji PDV podnosiocima zahteva u elektronskom obliku.
Uvođenjem elektronske komunikacije u ovim postupcima olakšaće se poslovanje i smanjiti troškovi svih učesnika u tim postupcima.

Izmenama Pravilnika omogućava se i korišćenje poreskog kredita za izmirenje poreske obaveze za bilo koje poreske periode, a ne samo za naredne.
Prema Zakonu o PDV, obveznik PDV kod kojeg je za određeni poreski period iznos prethodnog poreza veći od iznosa obračunatog PDV, ima pravo da za taj iznos zahteva povraćaj PDV ili da taj iznos koristi kao poreski kredit.

Prema sadašnjem rešenju koje je propisano pravilnikom o povraćaju, refakciji i refundaciji PDV, poreski kredit može se koristiti za izmirenje poreske obaveze za naredne poreske periode u odnosu na poreski period u kojem obveznik PDV ima poreski kredit, a za iznos neiskorišćenog poreskog kredita obveznik PDV može podneti zahtev za povraćaj PDV.

Izmenom postojećeg rešenja omogućiće se obveznicima PDV da poreski kredit koriste za izmirenje poreske obaveze za bilo koji poreski period, a ne samo za naredne poreske periode. Primera radi, u slučaju da obveznik PDV greškom nije utvrdio poresku obavezu za određeni poreski period (npr. za januar 2018. godine), a za poreski period mart 2018. godine je iskazao poreski kredit, taj poreski kredit moći će da koristi i za izmirenje poreske obaveze za poreski period januar 2018. godine (podrazumeva se da će biti dužan da plati i pripadajuću kamatu). Na taj način omogućava se obvezniku PDV da brže izmiri svoju poresku obavezu.

Izvor:  Ministarstvo finansija 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.