Na zahtev Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije Poreska uprava dostavila približnije informacije i pojašnjenje u vezi dostavljanja podataka o skladištima i prostorijama za obavljanje registrovane delatnosti od 27.08.2018. godinePosted by on


image_pdfimage_print
U daljem tekstu prenosimo dopis u celosti: 

“ Odredbama člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.gl.RS“, br. 80/02,….,30/18) propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan da:
1) u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o  prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su uskladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.

Odredbe izmenjenog i dopunjenog člana 5. stav 1. tač. 1) ovog zakona, koje se odnose na dostavljanje podataka o svim poslovnim prostorijama u kojima se vrši skladištenje, odnosno smeštaj dobara, kao i oprostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost, primenjivaće se po isteku 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. od 27. avgusta 2018. godine, shodno članu 94. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.gl.RS“, br. 30/18).

U skladu sa napred navedenim izmenama člana 25 ZPPPA poreski obveznik je dužan da Poresku upravu obavesti o svim relevantnim podacima koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, što uključuje i podatke o
svim poslovnim prostorijama u kojima SKLADIŠTI odnosno, smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima OBAVLjA registrovanu delatnost, osim ukoliko su takvi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.

Odredbama člana 26.stav 13.istog zakona je propisano da ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od PET DANA od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze iz člana 25. tač. 1) i 3) ovog zakona, a primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika. Poreska uprava rešenjem oduzima dodeljeni PIB i u slučajevima kada je poreskom obvezniku naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke shodno čl. 66. i 87. ovog zakona i kada ta zabrana traje duže od godinu dana.

Upućujemo Vas na sajt Poreske uprave, u delu –Vesti-Novosti od 23.08.2018.godine (Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi) gde je dato detaljno objašnjenje kao i Tehničko uputstvo za evidenciju izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta.

Počev od 27.08.2018.godine, poreski obveznik je dužan da dostavlja podatke o o skladišnom odnosno poslovnom prostoru u kome se obavlja delatnost kao i uredno prijavljivanje izmene tih podataka pre početka korišćenja prostora.

Poreska prijava PEP-IPJ (Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta) podnosi se isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI i ista se nalazi na portalu e-POREZI, u delu-Upustva i obrasci.

Nepostupanje poreskih obveznika po članu 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odnosno neprijavljivanje Poreskoj upravi, prodajnog, skladišnog, odnosno smeštajnog prostora, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, shodno članu 176a. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Roba koja se zatekne u prostorijama koje nisu prijavljene Poreskoj upravi, biće oduzeta.

Takođe, obveznik može biti i prekršajno odgovoran shodno članu 179.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ukoliko ne postupi u skladu sa članom 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Srdačan pozdrav,
Kontakt centar Poreske uprave Republike Srbije “

Redakcija: URIKS

 

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.