Obaveštenje Poreske uprave o podnošenju Obrasca PPP-PD u slučaju primene novih poreskih olakšicaPosted by on


image_pdfimage_print

Povodom olakšica za novoosnovana pravna lica i za novoosnovane preduzetnike, koje su u primeni od 1. oktobra 2018. godine, koje su propisane odredbama člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Poreska uprava je na svom sajtu objavila Obaveštenje o mogućnosti podnošenja poreske prijave za porez po odbitku – Obrazac PPP-PD sa novom šifrom vrste prihoda  – OVP OL B 101 22 0.

Podsećamo da je navedenim odredbama zakona predviđeno da poslodavac – novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovani preduzetnik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos, kao i pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Detaljna objašnjenja o uslovima za ostvarivanje prava na navedene olakšice dali smo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 1/18, str. 101.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

  

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.