URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

Avistasm@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
A Vista SM
Sedište subjekta
Sremska Mitrovica
PIB
107579859
Matični broj
20830280
Šifra delatnosti
6920
E-mail
Avistasm@gmail.com
Telefon
022636626