URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@rbkrug.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
RB KRUG
Sedište subjekta
BEOGRAD
PIB
112471265
Matični broj
66125173
Šifra delatnosti
6920
E-mail
office@rbkrug.rs
Telefon
0604508393