URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@balena.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Balena Consulting doo Beograd-Zemun
Sedište subjekta
Banijska 78, Beograd 11080
PIB
110266709
Matični broj
21327387
Šifra delatnosti
6920
E-mail
marija.dikic@balena.rs
Telefon
38163336271
Veb sajt