URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

bonafideskrizan@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Agencija Bona fides-DK
Sedište subjekta
Kupinovo, Oračka 50
PIB
107503440
Matični broj
62785870
Šifra delatnosti
6920
E-mail
bonafideskrizan@gmail.com
Telefon
0693377987