URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

kancelarija@dktim.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
DK TIM AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE
Sedište subjekta
11273 Batajnica
PIB
113303678
Matični broj
66724646
Šifra delatnosti
6920
E-mail
danijela@dktim.rs
Telefon
0695544428