URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijadarmil@yahoo.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Agencija DarMil
Sedište subjekta
Beograd
PIB
107069537
Matični broj
62476265
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijadarmil@yahoo.com
Telefon
0112763603