URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

profaktura021@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Kjigovodstvena agencija Profaktura
Sedište subjekta
Danice Jovanović 58, 21203 Veternik
PIB
109524348
Matični broj
64234528
Šifra delatnosti
6920
E-mail
profaktura021@gmail.com
Telefon
0642190482