URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

advisiofinansije@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
ADVISIO FINANSIJE D.O.O.
Sedište subjekta
NARODNIH HEROJA 14/2, BEOGRAD
PIB
109185147
Matični broj
21138878
Šifra delatnosti
6920
E-mail
advisiofinansije@gmail.com
Telefon
0658047426