URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

sportteambg@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
SPORT TEAM VICTORY DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
Sedište subjekta
BEOGRAD (STARI GRAD)
PIB
113926063
Matični broj
21945544
Šifra delatnosti
6920
E-mail
sportteambg@gmail.com
Telefon
381605025217