URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

prefiso.vesna@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
PREFISSO DOO
Sedište subjekta
1. Maja 14, 11211 Beograd
PIB
111035305
Matični broj
21416762
Šifra delatnosti
6920
E-mail
prefiso.vesna@gmail.com
Telefon
0641163560