URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

abakusnm@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Abakus NM
Sedište subjekta
Branislava Nušića br.3 Lazarevac
PIB
109553793
Matični broj
64259270
Šifra delatnosti
6920
E-mail
abakusnm@gmail.com
Telefon
062553278