URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencija1964@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Agencija za knjigovodstvene usluge 1964
Sedište subjekta
Negorin
PIB
109488159
Matični broj
64206362
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencija1964@gmail.com
Telefon
069623018