URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijaracio@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija za knjigovodstvo i ostale završne radove RACIO
Sedište subjekta
Novi Sad
PIB
104762923
Matični broj
60475016
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijaracio@gmail.com
Telefon
381641108656