URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijadaca@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija za knjigovodstvo "Daca"
Sedište subjekta
Cetinjska br.18 Zemun
PIB
104108969
Matični broj
56979859
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijadaca@gmail.com
Telefon
0113165667