URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijafipos@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
FIPOS
Sedište subjekta
Nis, Branka Krsmanovica 14
PIB
102161944
Matični broj
61627022
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijafipos@gmail.com
Telefon
0184538464