URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijajelena73@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
KA PIB-JELENA
Sedište subjekta
Kotraža
PIB
109328342
Matični broj
64096818
Šifra delatnosti
6911
E-mail
agencijajelena73@gmail.com
Telefon
0628893724