URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijakimi@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Knjigovostvena agencija "KIMI"
Sedište subjekta
Karađorđeva 18,32300 Gornji Milanovac
PIB
106558518
Matični broj
61272399
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijakimi@gmail.com
Telefon
32710111