URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijamika@yahoo.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
MILOJKA ŽIVKOVIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE MIKA BEOGRAD
Sedište subjekta
Begorad, Đuke Dinić 15
PIB
103483166
Matični broj
56531467
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijamika@yahoo.com
Telefon
0113820445