URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijammjeta@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija mm jeta
Sedište subjekta
Novi Sad
PIB
108397790
Matični broj
63424331
Šifra delatnosti
8211
E-mail
agencijammjeta@gmail.com
Telefon
0637702421