URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijapopov@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
AGENCIJA POPOV
Sedište subjekta
NOVI SAD, TOLSTOJEVA 62
PIB
101649216
Matični broj
53509975
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijapopov@gmail.com
Telefon
021541663