URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijavidovdan@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
agencija VIDOVDAN
Sedište subjekta
Zrenjanin
PIB
106122760
Matični broj
61649638
Šifra delatnosti
4690
E-mail
agencijavidovdan@gmail.com
Telefon
0607246435