URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

akbeata@yahoo.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Fundi d.o.o.
Sedište subjekta
Palić, Josipa Kolumba 11
PIB
100961351
Matični broj
08573638
Šifra delatnosti
8211
E-mail
akbeata@yahoo.com
Telefon
024754982