URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

aktivaduo@yahoo.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
DOO AKTIVA DUO
Sedište subjekta
VRŠAC, TRG SVETOG TEODORA VRŠAČKOG 37/4
PIB
100912563
Matični broj
08303541
Šifra delatnosti
6920
E-mail
aktivaduo@yahoo.com
Telefon
013830355