URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@alfa-m.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Knjigovodstvene usluge ALFA-M
Sedište subjekta
Valjevskog Odreda br.28 Beograd
PIB
106821958
Matični broj
62299533
Šifra delatnosti
6920
E-mail
marko.zivanovic@alfa-m.rs
Telefon
0605000131
Veb sajt