URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijaalura@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Agencija za računovodstvene poslove "Alura"
Sedište subjekta
Novi Sad,Orahova 11
PIB
102108881
Matični broj
61364633
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijaalura@gmail.com
Telefon
0652010368