URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

dooalzen1998@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
DOO"ALZEN"
Sedište subjekta
Niš
PIB
101533894
Matični broj
06958770
Šifra delatnosti
6920
E-mail
dooalzen1998@gmail.rs
Telefon
0637423065