URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

jkpbanjskozeleniloicistoca@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
JKP "Banjsko zelenilo i čistoća"
Sedište subjekta
Vrnjačka Banja
PIB
109466769
Matični broj
21187917
Šifra delatnosti
3811
E-mail
jkpbanjskozeleniloicistoca@gmail.com
Telefon
0365150150