URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

mira.bilansi@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
AGENCIJA BILANSI
Sedište subjekta
KRAGUJEVAC, KNEZA MILOSA 8
PIB
100559790
Matični broj
52563682
Šifra delatnosti
6920
E-mail
mira.bilansi@gmail.com
Telefon
034360212