URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

biljanacavicc@yahoo.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
M&N agencija DOO
Sedište subjekta
Kosovska Mitrovvica
PIB
104669307
Matični broj
20200901
Šifra delatnosti
6920
E-mail
biljanacavicc@yahoo.com
Telefon
028421275