URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

biroperisic@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
MVP PERIŠIĆ DOO BAČKA PALANKA
Sedište subjekta
KRALJA PETRA I 12 21400 BAČKA PALANKA
PIB
106108981
Matični broj
20536802
Šifra delatnosti
6920
E-mail
biroperisic@gmail.com
Telefon
021750908